โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลีลาวดีเกมส์"  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬากลางและอาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้จัดให้มีการเดินขบวนนักกีฬา โดยมีการตกแต่งริ้วขบวนแบ่งเป็นสีละภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  จากอาคารวิทยบริการ ไปยังสนามกีฬากลาง  และในเวลา 08.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขัน "ลีลาวดีเกมส์" ครั้งที่ 4  และมี นายเดชานนท์   ยาสมุทร นายกสโมสรนักศคึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน จากนั้นประธานในพิธีตีฆ้อง ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นักกีฬาเชิญธงมหาวิทยาลัยและธงเขตพื้นที่ขึ้นสู่ยอดเสา เชิญธงกีฬาสีและธงสีขึ้นสู่ยอดเสา ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา นักกีฬาวิ่งคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม เพื่อจุดไฟกระถางคบเพลิง จากนั้น นายกำพล  หว่างลี้สกุล นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน  จากนั้นรับชมการแสดงพิธีเปิดโครงการลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 4  การประกวดหลีดเดอร์  และรับชมการแข่งขันประเภทกรีฑาและประเภทกีฬา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย และการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันประเภทกีฬาพื้นบ้าน อีกด้วย
               เวลา 15:30 น เป็นการประกาศผลและรับมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท ในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลีลาวดีเกมส์" ครั้งที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลีลาวดีเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รับชมภาพกิจกรรมคลิก >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Chiangrai.Rmutl&set=a.5721399274589782






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา