โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 2 จำนวน 7 โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 2 จำนวน 7 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมด 27 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่สองได้ติดตามจำนวน 7 โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา