โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 9 โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 9 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมด 27 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันนี้ได้ติดตามจำนวน 9 โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา