โลโก้เว็บไซต์ กรมประมงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรมประมงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      กรมประมงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

     กำหนดการรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2565 

รายละเอียด การรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา