โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม  การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม  การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในสองประเด็นดังนี้ 
1.    แบบสอบถามข้อมูลเรื่องที่ นิสิต นักศึกษา ได้สนทนาหรือขอคำปรึกษาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรืออาจารย์
นักศึกษาClick   https://forms.gle/7KcGNnwTKkFhnXmi6
2.    แบบสอบถามข้อมูลเรื่องที่บิดา มารดา ได้สนทนาหรือให้คำปรึกษากับบุตรธิดาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา(ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีบุตรธิดาหลายคน ขอความกรุณาให้ข้อมูลของบุตรหรือธิดาหนึ่งคน)
ผู้ปกครองClick https://forms.gle/tbajXAh5hdEDd38q6
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมความคิดเห็น และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา