โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย อาจารย์ชัชวาลย์ แข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอนุกรรมการ ตัดสินการแข่งขันสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และนายกวินวุฒิ สุทธนะ เป็นอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันสาขาการจัดดอกไม้(Floristry) ในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ ดร.ทักษ์  หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำผลงานไปแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา