โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประชุมข้อกำหนดเทคนิคการแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนแต่ละชิ้นงาน ระยะเวลาในการแข่งขัน การมอบหมายงาน และรายระเอียดอื่นๆ ณ ห้องพักครู อาคารปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา