โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Traffy Fondue Platform) ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Traffy Fondue Platform) ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดโครงการอบรมการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น(Taffy Fondue Platform) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยหน่วยงานของรัฐในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ช่วยเจ้าหน้าที่ให้สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ของเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายคือหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในท้องถิ่นพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 27 หน่วยงานเข้าร่วมอบรม วิทยากรโดยคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และยังมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ของมหาวิทยาลัย  อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา