โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ รพสต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ รพสต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    อาจารย์พิเชษฐ์  กันทะวัง  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ งานคลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องตรวจ ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โดยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI นี้ สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทองจึงได้ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ฆ่าเชื้อดังกล่าว เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องบริการทางด้านทันตกรรมซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งโดยปกติทางโรงพยาบาลจะได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 2 ครั้ง ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการต่างๆให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา