โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับเซนสัญญาผู้รับทุนจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับเซนสัญญาผู้รับทุนจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเซนสัญญาผู้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา