โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย กิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย กิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย กิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรม : เชียงราย เบียนนาเล่ Chiang Rai Biennale โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุม เพื่อร่วมกันอภิปลายกลุ่มย่อย ระดมสมองสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale,Chiangrai 2023 มีศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554 ร่วมบรรยายพิเศษ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายกล่าวรายงาน
                       สำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และสร้างรายได้จากทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงรายด้วย สำหรับการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 3 นี้ คาดว่าจะจัดขึ้นปลายปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา