โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจ นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) จนถึงระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) สมัครเข้าร่วมและส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา