โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทางด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในจังหวัดเชียงราย ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องพวงแสด (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา