โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ อบต.แม่เย็น เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ อบต.แม่เย็น เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,  พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ นางสาวธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา