โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ  ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนพานวิทยาคม และคณะครู จากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อเข้าร่วมหารือการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบ พร้อมสร้างเสริมศักยภาพทักษะทางด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา