โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจราย์วิวัฒน์ ทิพจร เป็นประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม 1 ขั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา