โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ    
บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบ
เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ดังบัญชีรายละเอียดแนบนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา