โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2564 บัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 >>>คลิกดูรายชื่อ<<<ละให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ดำเนินการติดต่อเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอตามหมายเรียก (สด.35)
2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม (พี่จอม) หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร. 095-6757675


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา