โลโก้เว็บไซต์ ประการผลการประกวดราคา เปลี่ยนหลอดLED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประการผลการประกวดราคา เปลี่ยนหลอดLED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการประกวดราคา ซื้อเปลี่ยนหลอด LED 
ใน โรงพยาบาลและสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ผู้ที่ เสนอราคาและชนะการประมูลได้แก่ บริษัท เค.ที. เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
โดย เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน  1,429,739.35 บาท
>>>รายละเอียดเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา