โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่สถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณา ภายใต้แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป จำนวน 7 โครงการ และภายใต้แผนงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 12 โครงการ ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ | ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา