โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ อบต.ทรายขาว ในการจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในเขตตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ อบต.ทรายขาว ในการจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในเขตตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์  ชมพูมิ่ง หัวหน้างานบริการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้ห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 60 วัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงได้จัดให้มีประชุมหารือแผนปฏิบัติการโดยมีแกนนำหมู่บ้านชุมชนในเขตตำบลทรายขาวเข้าร่วม
                       ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการปัญหาไฟป่าในพื้นที่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา