โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 695 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา