โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 5 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยคณะกรรมเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาในการรับรองนักศึกษา รุ่นที่ 4 ในปี 2565 ซึ่งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องแล็ป ห้องสมุด ห้อง แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพถึงชีวิตส่วนตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ผลการเรียน การเข้าอยู่ร่วมกัน อีกทั้งการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้จัดให้กับนักศึกษา ศึกษาปัญหาที่พบและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา