โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา ใหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยจากโรค Covid-19 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ บุคคลากรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ล้านกิจกรรม อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา