โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาได้สรงน้ำพระเจ้าทันใจ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมส่งเสริมในการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ลานพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา