โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา(Speexx) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา(Speexx)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ "การพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา"(Speexx)

 

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน Website : speexx.co.th/rmutl

2. เข้าร่วมกิจกรรม Speexx Up ผ่าน Youtube Live เพื่อรับฟังรายละเอียดข้อมูลต่างๆก่อนการเข้าร่วมโครงการ https://www.youtube.com/watch?v=UA7MMirAU_Y

3. เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกำหนดการ และระยะเวลาที่กำหนด

           3.1 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสอบ O (Online CEFR) รอบปกติ ได้ที่นี่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/.../s/lUPezll1RWLmNaM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/.../s/4oZsx7fimMliGD7

หมายเหตุ       

                    ทางศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ทราบว่า จะเปิดรอบตกค้าง (สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดการเดิมก่อนหน้านี้) เพียงรอบเดียวเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการดำเนินการหลายขั้นตอน หากยังไม่ทัน นักศึกษาจะต้องติดต่อหลักสูตรที่สังกัดเพื่อทำเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีไป

                    นักศึกษาสามารถเข้าโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองและทำตามกำหนดการนี้ได้เลย หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-723979 ต่อ 3201 ศูนย์ภาษา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา