โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายภาณุพงษ์  ราชคมน์  หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุขเขตสยาม ณ ศาลาองคมงคล (ศาลาขาว) วัดเทพนิตสุขเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสุนให้วัดเทพนิมิตสุขเขตสยามเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรเชิงท่องเที่ยวดินน้ำป่าตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนที่ยั่งยืน" โดยมี  นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย  เป็นประธานในการประชุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา