โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ พ.ต.ต.ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ พ.ต.ต.ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ พันตำรวจตรียงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา, นายณรงค์ อ่อนสอาด ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) โดยวันนี้ พันตำรวจตรียงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา, นายณรงค์ อ่อนสอาด ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ เรื่องการจัดการปัญหาหมอกควันและการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการวางแผนแม่บทพัฒนาเมืองเชียงรายและล้านนาตะวันออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยุคหลัง COVID-19" ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา