โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมงานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น ในเขตพื้นที่อำเภอพาน กับ นักธุรกิจภาคเอกชน และนักวิชาการอิสระ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การเขียนแผนงานออกมาเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงาน ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา