โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการับสมัครอาจารย์สาขาบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลการับสมัครอาจารย์สาขาบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องประกาศรายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2559
    บัดนี้หมดเขตรับสมัคร และคณะกรรมการพิจรณาแล้วว่า ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศ

>>>รายละเอียดการประกาศผล

  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา