โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                     วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพพร้อมกัน  จากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                    นอกจากนี้ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังนี้
                    1. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานวิจัยดีเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  ปัญญาทอง
                    2. รางวัลนักวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย : อาจารย์ ดร.แววดาว  พรมเสน
                    3. รางวัลนักวิจัยด้านงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒ  ทิพจร
                    4. รางวัลนักวิจัยด้านวิจัยแหล่งทุนภายใน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี
                    5. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิทธิบัตร : อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป
                    6. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ : อาจารย์อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาพร
                    7. รางวัลนักวิจัยด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น : ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ณรงค์  เมตไตรพันธ์
                    8. รางวัลนักวิจัยด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น : อาจารย์ณัฐพล  อุ่นยังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา