โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map บริเวณพื้นที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป และ อาจารย์ปรีชา  พลชัย อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอแผนที่ One Mep วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ให้กับ คณะทำงานงานโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุขเขตสยาม เพื่อรับทราบวิธีการใช้แผนที่ One Map และเพื่อใช้ในการพิจารณาพื้นที่ที่มีส่วนทับซ้อน และแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้หารือและลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) และพื้นที่ปันรูปพญานาค  ณ วัดเทพนิมิตสุขเขตสยาม ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ภาพ: นายพสิษฐ์ ฉายากุล

ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา