โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED
.ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
    เนื่องจากมีความผิดผลาดในการร่าง TOR 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED

                                    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา