โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และประชาชนทั่วไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ซึ่งถือเป็นการให้ความสะดวกแก่บุคลากรที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แต่ไม่สะดวกในการเดินทางไปฉีด จึงจัดหน่วยบริการฉีดที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ทุกปี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา