โลโก้เว็บไซต์ ทีม U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่ประชาชน ณ อำเภอแม่สรวยและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีม U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่ประชาชน ณ อำเภอแม่สรวยและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน นำทีมงาน มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) เข้าให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) โดยได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และร่วมทำความสะอาดพื้นที่สารธารณะที่มีประชาชนในหมู่บ้านใช้พื้นที่ร่วมกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ ทีม U2T ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และทีม U2Tตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา