โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ ๒๖ พฤาภาคม ๒๕๖๔ นายภาณุพงษ์  ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที นายวีรวุฒิ   ทุนใจ ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมกันปลูกป่า ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา