โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 เมษายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 2923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตารางการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามความทราบแล้วนั้น

               ด้วยมีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ออกไปก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา