โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความเสี่ยงในการทำงานหลักในแต่ละด้าน และวิธีจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา