โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านตำบลทรายขาวเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านตำบลทรายขาวเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งแดงหมู่ 8 บ้านสันต้นม่วงหมู่ 10 บ้านโป่งแดงหมู่ 12 บ้านโป่งทวีหมู่ 16  ประชุมหารือการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว และบรรจุแผนพัฒนาตำบล เพื่อรองรับการส่งเสริมการเที่ยวของตำบลอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนก่อให้เกิดความเจริญต่อตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมให้บริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ 1.การจัดหาจุดจำหน่ายของฝากเชียงราย ของดีเมืองพานและลานกิจกรรมตำบล 2.สำรวจุดเพื่อสร้างสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3.การสร้างสะพานริมน้ำหนองผา 4.การติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และป้ายบอกรายละเอียดของสถานที่ 5.การจัดการเรื่องสถานที่อำนวยความสะดวกทางด้านสุขา 6.การจัดภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้ทางชุมชมได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา