โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์ สาขาโยธา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์ สาขาโยธา)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องประกาศรายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
    บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบ เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา