โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำร่างนโยบายการจัดพลังงาน ประจำปี 2564 ตลอดจนแรกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา