โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชียงราย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตและฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการในปีถัดไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา