โลโก้เว็บไซต์ รองคณบดีคณะวิศวะฯ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองคณบดีคณะวิศวะฯ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับ นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา