โลโก้เว็บไซต์ นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง ในรายวิชา 05101106 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรายวิชา 05101107 การประสานทัวร์  เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงานจริงจากการจัดตั้งบริษัททัวร์จำลอง ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่ดี การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย สำหรับทริปแรกของโครงการฯนี้คือ ท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน ราคา 4,999 บาท หากท่านใดมีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-8628636 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา