โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ    ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมการลงพื้นที่สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระหว่างวันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2564 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา