โลโก้เว็บไซต์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับ นายเสกสรร  ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาลักสูตร ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา