โลโก้เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมหารือกับ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมหารือกับ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 บ่ายวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) คุณอุษา คงภักดี ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย พร้อมด้วย คุณมานะ พูนบ้านแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  คุณสัญญา ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเข้าร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย โดยมีกำหนดจัดนิทรรศการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา