โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมหารือกับ มทร.ล้านนา เชียงราย พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมหารือกับ มทร.ล้านนา เชียงราย พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดย นายอภิชาติ ชนประชา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, และ นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเกษตร โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมหารือ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา