โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบล ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบล ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตำบลทรายขาว ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลทรายขาว 
                 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบล ประจำปี 2564 กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และหน่วยงานภาครัฐอีก 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โรงเรียนร่องธารวิทยาคม โรงเรียนบ้านโป่งแดง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เพื่อดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา