โลโก้เว็บไซต์ ม .มหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 76 อัตรา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ม .มหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 76 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ม .มหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 76 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.mbu.ac.th/index.php/2020-09-29-13-25-57/1881-mbujob2564#.YCH-3egzbIU


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา